Archwilio Gilfach - Treftadaeth Ddiwylliannol

Archwilio Gilfach

Treftadaeth Ddiwylliannol

Julian Ravest

Ffermio am Genedlaethau

Mae tŷ hir y Gilfach yn dyddio o'r unfed ganrif ar bymtheg.  Dyma adeilad syml ac ymarferol - roedd y bobl yn byw yn un pen a'r anifeiliaid yn byw yn y pen arall y gaeaf.  

Gilfach historical interpretation - Early Phase 1 Byre

Gilfach historical interpretation - Early Phase 1 Longhouse

Gilfach Longhouse

Photo of the restored Gilfach Longhouse

Trwy'r Mileniwm

Bu pobl yn byw yng nghwm Marteg ers miloedd o flynyddoedd.  Codwyd y garnedd gladdu hon gan bobl yr Oes Efydd tua 3000 o flynyddoedd yn ôl.

Gilfach historical interpretation - Stone Cairn

Gilfach historical interpretation - Stone Burial Cairn

Taith Trwy Amser

Journey Through Time Chronological Table II Cymraeg

Dysgwch Fwy!

I gael rhagor fyth o wybodaeth am dreftadaeth ddiwylliannol Gilfach, edrychwch ar yr adroddiad manwl sy'n gysylltiedig isod: