Tudalen Gartref

Have you seen me?

We need your help spotting Radnorshire's wildlife.  From bumblebees and butterflies to wild flowers and hedgehogs, tell us what you've seen and where...

More information

Chris Gomersall/2020VISION

Save the Wye

Wye, Oh Wye!

Stop pollution in the River Wye - sign our e-action today!

Email Welsh Ministers

Latest news and blogs

Yn gwarchod bywyd gwyllt yn Sir Faesyfed

Ynghyd â’n haelodau a’n gwirfoddolwyr, rydyn ni wedi ymrwymo i alluogi bywyd gwyllt i oroesi a ffynnu ledled Sir Faesyfed.

Fe fydden ni wrth ein boddau petaech chi’n ymuno â ni.

E-Newsletter Archive

Each of our E-newsletters has been filled to the brim with useful information on events, local developments, and other wild news!  If you are new and want to look through our previous newsletters before signing up, or a veteran looking for an easy way to access older entries, then look no further!  

A list of all of our previous newsletters can be found below, and will automatically update with the latest E-news once it is released:

Dyma pwy ydyn ni

Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed ydy’r elusen cadwraeth natur fwyaf blaenllaw yn Sir Faesyfed.

Discovering nature with RWT

Radnorshire Wildlife Trust

Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed

Rydyn ni’n gwarchod bywyd gwyllt yn Sir Faesyfed.

Rydyn ni’n gofalu am warchodfeydd natur ar gyfer bywyd gwyllt a phobl.

Elusen ydyn ni. Dim ond oherwydd haelioni pobl sy’n ein cefnogi ni y mae ein gwaith yn bosibl.

Cael gwybod mwy

Gyda’n gilydd, fe allwn ni wneud gwahaniaeth

P’un a ydych chi am fynd ati i wneud ychydig o waith corfforol, neu’ch bod chi’n gallu cefnogi ymgyrch neu’ch bod chi’n dymuno gwneud rhodd i’n gwaith yn helpu gwarchod bywyd gwyllt Sir Faesyfed – gyda’n gilydd, fe allwn ni wneud gwahaniaeth.

Mae ar natur angen ein help

 

“Mae ar natur gwir angen ein help i adfer – ac mae’r cyfan yn bosibl. Trwy gysylltu mannau gwyllt â’i gilydd a chreu mwy ohonyn nhw ledled y DU, fe fydden ni’n gwella ein bywydau ac yn helpu natur i ffynnu.  Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn chwarae rhan bwysig iawn wrth ddiogelu ein treftadaeth naturiol. Fe fyddwn i’n annog unrhyw un sy’n poeni am fywyd gwyllt i ymuno â nhw.”

Syr David Attenborough (cyfieithiad)

Cadwch mewn cysylltiad

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol am y cipolygon, y digwyddiadau a’r newyddion diweddaraf.