Tudalen Gartref

Have you seen me?

We need your help spotting Radnorshire's wildlife.  From bumblebees and butterflies to wild flowers and hedgehogs, tell us what you've seen and where...

More information

Chris Gomersall/2020VISION

Latest news and blogs

Yn gwarchod bywyd gwyllt yn Sir Faesyfed

Ynghyd â’n haelodau a’n gwirfoddolwyr, rydyn ni wedi ymrwymo i alluogi bywyd gwyllt i oroesi a ffynnu ledled Sir Faesyfed.

Fe fydden ni wrth ein boddau petaech chi’n ymuno â ni.

Learn more about nature

Cael gwybod mwy

Participants on 'Identifying grasses, sedges and rushes' course - Ross Hoddinott/2020VISION

Gadael Rhodd yn eich Ewyllys

Cael gwybod mwy

Jon Hawkins - Surrey Hills Photography

Prosiect Coetir Cefn Cenarth

Cael gwybod mwy

Phil Evans, Radnorshire Wildlife Trust

Dyma pwy ydyn ni

Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed ydy’r elusen cadwraeth natur fwyaf blaenllaw yn Sir Faesyfed.

Discovering nature with RWT

Radnorshire Wildlife Trust

Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed

Rydyn ni’n gwarchod bywyd gwyllt yn Sir Faesyfed.

Rydyn ni’n gofalu am warchodfeydd natur ar gyfer bywyd gwyllt a phobl.

Elusen ydyn ni. Dim ond oherwydd haelioni pobl sy’n ein cefnogi ni y mae ein gwaith yn bosibl.

Cael gwybod mwy

Gyda’n gilydd, fe allwn ni wneud gwahaniaeth

P’un a ydych chi am fynd ati i wneud ychydig o waith corfforol, neu’ch bod chi’n gallu cefnogi ymgyrch neu’ch bod chi’n dymuno gwneud rhodd i’n gwaith yn helpu gwarchod bywyd gwyllt Sir Faesyfed – gyda’n gilydd, fe allwn ni wneud gwahaniaeth.

Mae ar natur angen ein help

 

“Mae ar natur gwir angen ein help i adfer – ac mae’r cyfan yn bosibl. Trwy gysylltu mannau gwyllt â’i gilydd a chreu mwy ohonyn nhw ledled y DU, fe fydden ni’n gwella ein bywydau ac yn helpu natur i ffynnu.  Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn chwarae rhan bwysig iawn wrth ddiogelu ein treftadaeth naturiol. Fe fyddwn i’n annog unrhyw un sy’n poeni am fywyd gwyllt i ymuno â nhw.”

Syr David Attenborough (cyfieithiad)

Cadwch mewn cysylltiad

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol am y cipolygon, y digwyddiadau a’r newyddion diweddaraf.