Dyfodol Gwylltach

Ymgyrch am Ddyfodol Gwylltach

Rhowch fy enw i lawr

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i adfer ein bywyd gwyllt

Gwaetha’r modd, ers i ni gyfarfod â Badger a’i ffrindiau yn 1908, daeth y DU yn un o’r gwledydd sydd wedi gweld y dirywiad mwyaf ym myd natur yn y byd. Mae’r Ymddiriedolaethau Natur wedi creu ffilm hysbysu wedi’i hanimeiddio o Wind in the Willows, sy’n dod â bygythiadau y byddai’r cymeriadau annwyl o glasur Kenneth Grahame yn eu hwynebu yn eu bywydau heddiw yn yr 21ain ganrif yn fyw.

Wrth ei gwylio, rydyn ni’n gobeithio y byddwch chi’n cytuno ein bod wedi cyrraedd y pwynt lle mae ein byd naturiol mewn cyflwr argyfyngus a bod angen ein help arno i weld adferiad. Dydy hi ddim yn rhy hwyr i adfer ein bywyd gwyllt, rydyn ni’n gwybod hynny, ond mae’n rhaid i ni wneud rhywbeth nawr.

Ymunwch â’n hymgyrch Dyfodol Gwylltach a gweld pa gamau syml y gallwch chi eu cymryd i sicrhau adferiad natur.

Ymunwch â’n hymgyrch am #DyfodolGwylltach

Save the River Wye from pollution!

Wildlife on the River Wye needs your help

Find out more

Kingfisher by Mike Snelle

Andrew Parkinson/2020VISION