Dyfodol Gwylltach

Ymgyrch am Ddyfodol Gwylltach

Rhowch fy enw i lawr

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i adfer ein bywyd gwyllt

Gwaetha’r modd, ers i ni gyfarfod â Badger a’i ffrindiau yn 1908, daeth y DU yn un o’r gwledydd sydd wedi gweld y dirywiad mwyaf ym myd natur yn y byd. Mae’r Ymddiriedolaethau Natur wedi creu ffilm hysbysu wedi’i hanimeiddio o Wind in the Willows, sy’n dod â bygythiadau y byddai’r cymeriadau annwyl o glasur Kenneth Grahame yn eu hwynebu yn eu bywydau heddiw yn yr 21ain ganrif yn fyw.

Wrth ei gwylio, rydyn ni’n gobeithio y byddwch chi’n cytuno ein bod wedi cyrraedd y pwynt lle mae ein byd naturiol mewn cyflwr argyfyngus a bod angen ein help arno i weld adferiad. Dydy hi ddim yn rhy hwyr i adfer ein bywyd gwyllt, rydyn ni’n gwybod hynny, ond mae’n rhaid i ni wneud rhywbeth nawr.

Ymunwch â’n hymgyrch Dyfodol Gwylltach a gweld pa gamau syml y gallwch chi eu cymryd i sicrhau adferiad natur.

Ymunwch â’n hymgyrch am #DyfodolGwylltach

Badger, Ratty, Mole a Toad

Gwyliwch ein hoff gymeriadau wrth iddyn nhw ddechrau eu hymchwil am Ddyfodol Gwylltach.

©The Wildlife Trusts

Ymgyrch Dyfodol Gwylltach

Mae a wnelo ymgyrch Dyfodol Gwylltach â meithrin cefnogaeth i gyfreithiau newydd sy’n gwarchod bywyd gwyllt ac sydd hefyd yn ei helpu i sicrhau adferiad.  Mae a wnelo hefyd â phobl yn cymryd camau personol lle maen nhw’n byw. Rydyn ni eisiau rhoi bywyd gwyllt yn ôl ar y map.

Mae’r ymgyrch yn galw am Rwydwaith Adfer Natur i warchod safleoedd bywyd gwyllt presennol ac amlinellu lle y dylai bywyd gwyllt fod.  Fe fydd hyn yn cysylltu lleoedd pwysig ar gyfer bywyd gwyllt â’i gilydd a hefyd yn caniatáu i fwy o bobl fyw yn nes at natur.

Yr hyn y mae’r ymgyrch yn gofyn amdano ledled y DU

Yng Nghymru

Rydyn ni’n gofyn i Lywodraeth Cymru wneud hyn trwy Fil Rheoli Tir yn Gynaliadwy.

Yn yr Alban

Maen nhw’n gofyn i Lywodraeth yr Alban basio’i Bil Amgylcheddol ei hun i gynnwys Rhwydwaith Ecolegol Cenedlaethol.

Yn Lloegr

Maen nhw’n gofyn i Lywodraeth San Steffan roi map Rhwydweithiau Adfer Natur yn ei Bil yr Amgylchedd.