Gwirfoddoli

Chwarae Rhan

Gwirfoddoli dros Fywyd Gwyllt Sir Faesyfed

Chwarae Rhan!

Ymunwch â rhwydwaith o bobl o’r un meddylfryd i helpu i warchod bywyd gwyllt a chefn gwlad Sir Faesyfed.

P’un a ydych chi’n gallu sbario ychydig o oriau neu ddiwrnod cyfan, mae gwirfoddoli’n ffordd werth chweil o wneud gwahaniaeth go iawn i fywyd gwyllt ledled Sir Faesyfed.  Fe fyddwch chi’n cyfarfod â phobl newydd ac yn cael hwyl wrth ichi ddysgu sgiliau newydd ac ehangu’ch gwybodaeth o fywyd gwyllt.

Mae’r amser rydych chi’n ei roi yn gwneud gwahaniaeth enfawr.

New Volunteer Role!

We're very excited to announce our latest volunteer role - Events and Education Volunteer. To find out more this please see the role description below.

Events & Education Volunteer Role Description

Oes gennych chi gwestiwn?

Beth am gymryd cip ar ein rhestr o gwestiynau cyffredin isod...efallai y byddwch chi’n gweld ateb i’ch cwestiwn!

Oes yn rhaid i mi fod yn aelod i wirfoddoli?

Ddim o gwbl!  Mae aelodaeth yn hanfodol bwysig i Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed ac mae llawer o’n gwirfoddolwyr yn dewis ein cefnogi’n ariannol fel aelod ond does dim gorfodaeth i ymuno.

Fel gwirfoddolwr, fe fyddwch chi’n rhoi o’ch amser i ni ac mae hwn yn adnodd gwerthfawr dros ben.  Heb ein cannoedd o wirfoddolwyr ymroddgar, fydden ni ddim yn gallu cynnal gwaith ar y lefelau rhyfeddol rydyn ni’n eu cyflawni bob blwyddyn.

Faint o amser ydw i’n gorfod ei roi?

Mae hi i fyny i chi! Rydyn ni’n eithaf hyblyg; mae’n dibynnu wir ar ba fath o wirfoddoli rydych chi am ei wneud.  Mae gwaith gwneud arolwg, helpu gyda digwyddiadau a gwaith gweinyddol mewn swyddfa’n eithaf ad hoc ond fe allwch chi ddewis gwneud mwy o waith rheolaidd os byddai hynny’n well gennych chi.

Os ydych chi’n dewis gwirfoddoli yn y siop yn Llandrindod, rydyn ni’n gofyn ichi ymrwymo i’r sesiwn gyfan, sy’n para am 3 awr.

Os ydych chi’n gwirfoddoli gyda’r grŵp cadwraeth, mae eu diwrnod yn para am ryw 6 awr.

 

A fydda’ i’n derbyn hyfforddiant?

Byddwch. Pa bynnag rôl wirfoddoli rydych chi’n ei dewis, fe fyddwch chi’n derbyn yr hyfforddiant sydd ei angen arnoch chi i sicrhau bod y sgiliau gennych chi i gyflawni’r rôl yn ddiogel.

Dydw i ddim yn gwybod llawer am fywyd gwyllt – alla’ i dal wirfoddoli?

Gallwch; mae gwirfoddoli’n ffordd wych i ddysgu mwy am ein bywyd gwyllt a deall mwy am yr hyn y gallwn ni ei wneud i helpu i’w warchod.

Oes angen i mi fod yn heini i wirfoddoli?

Ddim o gwbl!  Mae gwirfoddoli’n wych ar gyfer eich llesiant corfforol a meddyliol.  P’un a ydych chi ar dân i fynd amdani a chael ymarfer egnïol neu’ch bod chi ychydig yn sigledig ar eich traed ac yn edrych am ymarfer ysgafn, mae yna dasgau a thiroedd i weddu i bob lefel.

Iawn, mae gen i ddiddordeb! Sut ydw i’n dechrau arni?

Mynnwch olwg ar rai o’n cyfleoedd gwirfoddoli sydd wedi’u hamlinellu uchod ac yna cysylltwch â’r person sydd wedi’i grybwyll; fe fyddan nhw wedyn yn cysylltu yn ôl â chi i weld beth y gallwn ni ei drefnu ar eich cyfer.