Archwilio Gilfach - Gwybodaeth Ymwelwyr

Archwilio Gilfach

Gwybodaeth Ymwelwyr

Gilfach Nature Reserve Radnorshire Wildlife Trust

Ymweld â'r Gilfach

  • Mae'r Gilfach ar agor trwy gydol y flwyddyn. 
  • Cadwch gŵn ar dennyn bob amser. 
  • Rydym yn croesawu ymweliadau gan grwpiau. 
  • Cysylltwch â ni i gael help i drefnu'ch ymweliad.

Porth i'r Warchodfa

Ger y Caban Croeso y mae prif faes parcio'r Gilfach.  Mae yno gysgodfan, gwybodaeth a byrddau picnic.  Mae Llwybr Natur Cwm Marteg, y Tro Trwy Amser a Llwybr Heriol yr Wyloer yn cychwyn gerllaw.

Yr Hen Fuarth Fferm

Cewch ddysgu rhagor am y Gilfach yn y beudy.  Beth am eistedd ar yr Hen Fuarth a mwynhau naws heddychlon y Gilfach?  Oddi yma y mae'r Llwybr Hwylus a Llwybr y Deri yn cychwyn.

Pobl â Symudedd Cyfyngedig

Er bod y teras yn aml yn anaddas, mae nifer o gyfleusterau ar gael i gynorthwyo'r rhai sydd â gallu cyfyngedig.  Gweler y ddogfen amgaeedig am wybodaeth lawn:

 

Eisiau Dysgu Mwy?

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n tudalen Gwarchodfa Gilfach.

Ymweld â Gilfach
 

Gilfach Trail Map

Eisiau archwilio'r warchodfa natur?

Llwybr Cwm Marteg

Mae hyn yn rhoi blas gorau'r warchodfa a'i bywyd gwyllt i chi.  Torrwch i ffwrdd i ymweld â Buarth yr Hen Fferm i gael rhagor o wybodaeth a chyfleusterau.

Tro Trwy Amser

Ychydig yn fyrrach, mae hyn yn mynd â chi i fyny i ysgwydd y cwm ac yna'n ôl ar hyd yr afon i'r Porth Croeso.

Llwybr Heriol yr Wyloer

Am ymarfer da, ewch i fyny'n serth am olygfeydd gwych ar draws Mynyddoedd Cambria.  Byddwch yn barod - mae hyn yn anodd!

Dim Ond Eisiau Mynd am Dro Bach?

O'r Porth Croeso, dilynwch y cerfluniau ar hyd llwybr Dyffryn Marteg ac yna torrwch i'r chwith ar lwybr i'r ffordd tua 400m ar hyd.  Cerddwch yn ôl i lawr y ffordd.

Neu yrru i iard yr Hen Fferm lle mae toiledau, lluniaeth a byrddau picnic.

Gallwch hefyd grwydro ar hyd y Llwybr Mynediad Hawdd neu fynd allan ar hyd Taith Gerdded Oakwood a fydd ond yn cymryd hanner awr.