Amdanon Ni'r Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed

Amdanon ni

Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed

Large white butterfly in field of devil's-bit scabious by Silvia Cojocaru, Radnorshire Wildlife Trust

Amdanon ni

Mae Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed yn un o 46 Ymddiriedolaeth Natur sy’n gweithio ledled y DU ac yn un o 5 yng Nghymru.  Gyda chefnogaeth werthfawr ein gwirfoddolwyr a’n haelodau, rydyn ni’n rheoli 18 gwarchodfa natur yn Sir Faesyfed.  Rydyn ni hefyd yn gweithio gyda pherchnogion tir a sefydliadau eraill i warchod a chysylltu safleoedd bywyd gwyllt ledled y sir ac i ysbrydoli cymunedau lleol a phobl ifanc lle maen nhw’n byw.

  Ein Cenhadaeth  Ein Staff  Ein Hymddiriedolwyr

YR HYN RYDYN NI’N EI WNEUD

Yn dod â phobl yn nes at natur

Addysg, gwirfoddoli, iechyd a llesiant

Matthew Roberts

GWEITHREDU

Sut rydyn ni’n cael ein hariannu

Elusen ydy Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed ac, o’r herwydd, rydyn ni’n dibynnu ar gefnogaeth tanysgrifiadau ein haelodau, rhoddion, grantiau, cymynroddion a ffynonellau ariannu eraill i’n galluogi ni i gyflawni ein gwaith.

Beth am ein Cefnogi?