Codi arian ar ein rhan

Codi arian ar ein rhan

Radnorshire Wildlife Trust

Diolch ichi am ystyried codi arian ar ein rhan.  Mae pob ceiniog rydych chi’n ei chodi’n helpu i warchod bywyd gwyllt yn Sir Faesyfed i bawb ei fwynhau.

P’un a ydych chi awydd trefnu sêl gacennau, gwneud taith gerdded noddedig neu hyd yn oed herio’ch hun i grwydro mynyddoedd, fe allwch chi helpu i godi arian hanfodol a gwneud gwahaniaeth go iawn er budd bywyd gwyllt.  Beth bynnag fo’ch doniau, fe allwch chi ddefnyddio’ch sgiliau a gwneud rhywbeth rydych chi’n ei fwynhau i helpu i godi arian hanfodol bwysig.

Mwy o syniadau!

 

  • Casglu’ch newid mân mewn jar jam.

  • Gwagu’r garej a chynnal sêl garej neu fynd i sêl cist car.

  • Cynnal bore coffi neu de prynhawn.

  • Agor eich gardd.

Mwy fyth o syniadau!

 

  • Cynnal sêl blanhigion.

  • Herio’ch hunan i wneud taith gerdded/ nofio/ reid beic noddedig.

  • Yn siarad gormod?!  Beth am gael eich noddi i gadw’n dawel!

  • Trefnu cwis.

Mae’ch caredigrwydd chi’n ein helpu ni i ofalu am ddolydd blodau gwyllt Gilfach, sy’n cynnal amrywiaeth enfawr o fywyd gwyllt.

Ymweld â Gilfach

Cyflwyno’r arian i ni

Unwaith rydych chi wedi codi’ch arian, fe allwch chi naill ai dalu’r arian yn uniongyrchol i mewn i’n cyfrif banc neu ysgrifennu siec a’i hanfon aton ni yn y post.  Sieciau yn daladwy i 'Radnorshire Wildlife Trust' neu 'RWT'.

Mae ein cyfeiriad post, rhif ffôn ac e-bost ni isod.  Cysylltwch â ni os oes angen ein manylion banc arnoch chi i wneud trosglwyddiad banc. Diolch yn fawr.