Prosiect Adfer Porfa Rhos

PROSIECTAU

Prosiect Adfer Porfa Rhos

Richard Knight

Ein nod ydy adfer cynefin porfa rhos ledled Sir Faesyfed. Fe fyddwn ni’n gweithio gyda ffermwyr lleol a pherchnogion tir yn ogystal â chydlynu digwyddiadau ac arddangosfeydd ledled yr ardal i godi ymwybyddiaeth ac i gysylltu pobl â’r cynefin hwn.

Welsh Government Funding Logo

Cynllun Rheoli Cynaliadwy ydy hwn, sy’n para am ddwy flynedd yn rhedeg o fis Mawrth 2021 i fis Mawrth 2023. Ariennir ef trwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, y mae Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru’n ei hariannu.

We are proud to be working in partnership with CARAD – Community Arts Rhayader And District and Rhayader by Nature | The local natural history group on this project. 

Gair am y prosiect

Mae porfa rhos yn laswelltir corsiog â chyfoeth o rywogaethau, a reolir yn draddodiadol drwy roi gwartheg i bori’n ysgafn arno. Mae’n nodwedd gyffredin o dirwedd Canolbarth Cymru, er na chaiff ei gwerthfawrogi’n ddigonol am gyfoeth ei rhywogaethau a manteision posibl yr ecosystem. Gan ganolbwyntio ar yr ardal o gwmpas Rhaeadr Gwy, nod y prosiect hwn ydy adfer bioamrywiaeth a chynyddu gwerth diwylliannol porfeydd rhos yng ngolwg perchnogion tir a chymunedau.

Gyda chefnogaeth staff, tirfeddianwyr, gwirfoddolwyr a chontractwyr, mae’r prosiect yn bwriadu:

 • Adolygu a monitro gwaith adfer porfa rhos.
 • Gwella bioamrywiaeth, strwythur y pridd, storfeydd carbon a dŵr porfeydd rhos.
 • Arolygu a monitro’r bioamrywiaeth a gwerthuso’r dulliau rheoli a ddefnyddir.
 • Helpu i gynnal busnesau ffermio trwy ymchwilio i farchnadoedd ar gyfer cynnyrch a datblygu cyfleusterau twristiaeth.
 • Defnyddio gweithgareddau’r celfyddydau a threftadaeth i ymgysylltu â’r cyhoedd, creu hunaniaeth bositif i borfa rhos a darparu buddion o ran addysg, iechyd a llesiant.
 • Monitro a gwerthuso deilliannau a defnyddio’r wybodaeth hon i ysbrydoli eraill.

Arts & Heritage

Together with CARAD, our Community Arts & Heritage Officer will be planning and delivering a wide range of activities and events. These will use arts and heritage to explore and better understand rhos pasture. 

This will include:

 • Family and youth events
 • Hosting our first artist in residence
 • A variety of art workshops held in rhos pasture habitat
 • An oral history project - unearthing and collecting peoples memories of rhos pasture
 • Working with local schools and community groups
 • Talks & walks

 

Sut allwch chi wneud eich rhan?