Prynu bwyd adar

Radnorshire Wild life Trust Shop

RWT

Prynu bwyd adar

o’n siop yn Llandrindod

Yn agored dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener 10am - 1pm

Ar y Stryd Fawr, ger Powerprint a’r Samariaid, LD1 6AG

Bwydo Adar yr Ardd

Mae bwydo adar yn rhoi gwell cyfle iddyn nhw oroesi yn ystod cyfnodau pan mae bwyd yn brin. Gallwch chi brynu yn uniongyrchol gennyn ni trwy ymweld â’n siop yn Llandrindod neu drwy siopa ar-lein yn Vine House Farm sy’n rhoi 4% o’u derbyniadau i’r Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt – y nhw sy’n wynebu’r gost gyfan am hyn a does yr un geiniog o’r gost yn cael ei throsglwyddo i’w cwsmeriaid.

A pham bod nhw’n gwneud hynny? Oherwydd eu bod nhw o’r farn mai dyna’r peth iawn i’w wneud ac oherwydd ei fod yn estyniad o’r athroniaeth sydd wrth wraidd Bwydydd Adar Vine House Farm.

Vine House Farm Bird Foods

VHF - Nicholas Watts

Vine House Farm

Busnes teuluol ydy Vine House Farm sy’n gwerthu bwyd adar, cynnyrch gofalu am adar a gofalu am fywyd gwyllt ym mhob rhan o'r DU.

Maen nhw bellach yn cydweithredu ag Ymddiriedolaethau Natur i gefnogi ein gwaith.

Ewch i weld eu siop ar-lein