Ymaelodi

Two kingfishers by Jon Hawkins

Jon Hawkins - Surrey Hills Photography

Ymaelodi

 

Ymunwch ag Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed a chefnogi’r gwaith rydyn ni’n ei wneud i warchod y bywyd gwyllt yn ein hardal ni.

Ymunwch ag Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed heddiw

Trwy ddod yn aelod o Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed, fe fyddwch chi’n ein helpu ni i warchod bywyd gwyllt Sir Faesyfed.  Fel aelod, fe fyddwch chi hefyd yn cael cylchlythyr rheolaidd i aelodau sy’n llawn o erthyglau diddorol, newyddion am ddigwyddiadau a lleoedd y gallwch chi ymweld â nhw i fwynhau natur.

Dewiswch y math o aelodaeth yr hoffech chi

Helpwch i warchod bywyd gwyllt Sir Faesyfed

Hedgehog sitting
From £30.00 a year

Individual

Two robins singing
From £35.00 a year

Joint

Barn Owl Family by Russell Savory
From £43.00 a year

Family

Sefydlu Debyd Uniongyrchol

A fyddech chi cystal â lawrlwytho’ch ffurflen gais am aelodaeth isod a llenwi’r adran Debyd Uniongyrchol a dychwelyd y ffurflen wedi’i chwblhau i’n cyfeiriad post (gwelwch isod).  Diolch yn fawr.

Yn well gennych chi dalu â siec?

Petai’n well gennych chi ddefnyddio’ch cerdyn credyd i dalu, yna fe allwch chi lawrlwytho’r ffurflen gais am aelodaeth isod a’i dychwelyd gyda’ch siec yn daladwy i 'Radnorshire Wildlife Trust' neu ‘RWT'.

Mae ein cyfeiriad post i’w weld isod.  Diolch yn fawr.

Ffurflen Gais am Aelodaeth Newydd

Cylchlythyr Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed