Languages

Next Event

Welcoming the Salmon

Sunday 19th November 2017,
1.00pm - 4.30pm

Venue: Gilfach

A guided walk to the waterfall at Gilfach to celebrate the arrival of the Salmon, followed by hot chocolate and an overview of their fantastic journey.

See all events

Rhowch Rodd

Hoverfly on a flowerHoverfly on flower © Megan Shersby

Ni allai Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed weithredu heb haelioni ei chefnogwyr.

Trwy wneud rhodd i Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed, fe fyddwch chi'n ein helpu ni

  • i ofalu am y gwarchodfeydd natur rydyn ni'n eu rheoli er budd bywyd gwyllt
  • â'r gwaith addysgiadol rydyn ni'n ei wneud yn ceisio ysbrydoli pobl ynglŷn â bywyd gwyllt
  • i ymgyrchu dros fywyd gwyllt, boed trwy ddeddfwriaeth y llywodraeth neu ar lefel fwy sylfaenol gyda'r awdurdod cynllunio lleol.

I wneud rhodd

Paypal: cliciwch ar y botwm melyn a dilyn y cyfarwyddiadau.

Siec: Os byddai'n well gennych chi wneud rhodd drwy siec, anfonwch hi i Ymddireidolaeth Natur Maesyfed, Tŷ Warwig, Stryd Fawr, Llandrindod, Powys. LD1 6AG

Cymorth Rhodd: Peidiwch ag anghofio y gallwch chi cynnig Cymorth Rhodd i wneud eich rhodd yn werth mwy fyth i Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed.  Lawrlwythwch y ffurflen isod a'i dychwelyd i'r cyferiad uchod.  Diolch yn fawr.

Mae Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed yn hynod ddiolchgar am bob rhodd, waeth pa mor fawr neu fach.  Mae pob tamaid yn ein helpu ni i helpu bywyd gwyllt a'i gynefinoedd yn sir brydferth Faesyfed.

Downloads

FilenameFile size
RWT Ffurflen Cymorth Rhodd (saesneg)512.88 KB