Languages

Next Event

Leaping Salmon

Sunday 26th November 2017 -
Sunday 10th December 2017

Venue: Gilfach Nature Reserve

LATEST UPDATE - The salmon have returned. Water levels are the key to seeing them. Often recommend going after a good shower of rain but not when in flood.

See all events

Prynwch Bwyd Adar

Woodpecker feeding on peanuts

Mae bwydo adar yn rhoi gwell cyfle iddyn nhw oroesi yn ystod cyfnodau pan mae bwyd yn brin. Gobeithio y bydd eich ymwelwyr adarol yn rhoi llawer iawn o bleser ichi wrth eu gwylio’n gwerthfawrogi’ch rhoddion!

Mae yna ddwy ffordd y gallwch chi brynu bwyd adar oddi wrth Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed.

1. O’n siop sydd ar agor ar fore dydd Mawrth a dydd Gwener rhwng 10am ac 1pm.

2. Ar-lein o Vine House Farm. Mae Vine House yn rhoi 5% o’u derbyniadau i’r Ymddiriedolaethau Natur – ffigur sy’n dod yn llwyr o’u helw nhw heb basio’r un geiniog o’r gost honno ymlaen i’w cwsmeriaid. Pam eu bod nhw’n gwneud hynny? Oherwydd eu bod nhw o’r farn mai dyna’r peth iawn i’w wneud ac oherwydd ei fod yn estyniad o’r athroniaeth sydd wrth wraidd Bwydydd Adar Vine House Farm.