Languages

Next Event

Leaping Salmon

Sunday 26th November 2017 -
Sunday 10th December 2017

Venue: Gilfach Nature Reserve

LATEST UPDATE - The salmon have returned. Water levels are the key to seeing them. Often recommend going after a good shower of rain but not when in flood.

See all events

Moroedd Byw

Beth yw Moroedd Byw?

Moroedd Byw yw gweledigaith yr Ymddiriedolaethau Natur ar gyfer dyfodol y moroedd o amgylch Cymru a'r DU.

Yn Sir Faesyfed...

Ein hafonydd yw ein cysylltiad ni â’r môr. Yng Ngwarchodfa Natur Gilfach, rydym ni’n gweld yr eog yn dychwelyd bob hydref. Pan mae afon Marteg wedi codi, mae’r eog yn defnyddio’i holl egni i lamu i fyny’r rhaeadrau, cyn nofio yn groes i’r llif i ddyfroedd mwy llonydd i ddodwy ei wyau.

Yng Nghymru...

Mae Ymddiriedolaeth Natur Cymru yng Nghaerdydd yn cynrychioli pob un o’r 6 Ymddiriedolaeth Natur. Mae ganddyn nhw Swyddog Eiriolaeth y Môr a’r Dirwedd sy’n arwain y gwaith ar adfer ein moroedd, ar sail y canlynol:

  • Ardaloedd Morol Gwarchodedig & Bywyd Gwyllt - yn gwneud yn siŵr bod bywyd gwyllt yn cael ei warchod yn iawn, o'r glannau i'r môr mawr. 
  • Pysgota & Bywyd Môr - yn gweithio i newid diwydian pysgota Cymru er gwell.
  • Cynllunio Morol & Datblygu Cynaliadwy - yn gwneud yn siŵr bod y diwydiant morol yn osgoi gwneud difrod ac yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at iechyd y môr.
  • Deddfwriaeth & Pholisi - yn pwyso'n ddi'baid am welliannau i'r cyfreithiau a'r polisïau sy'n nodi sut mae'r môr yn cael eu rheoli.
  • Dathlu Ein Moroedd - yn gweithio i rannu ein brwdfrydedd am y môr trwy ysbrydoli yr hen a'r ifanc i helpu ni i gael dyfodol well am y môr.

Y weledigaeth yw cael môr iach nawr ac yn y dyfodol ar gyfer bywyd gwyllt a phobl.

Downloads

FilenameFile size
Llyfryn Moroedd Byw (pdf)669.18 KB