Languages

Next Event

Leaping Salmon

Sunday 26th November 2017 -
Sunday 10th December 2017

Venue: Gilfach Nature Reserve

LATEST UPDATE - The salmon have returned. Water levels are the key to seeing them. Often recommend going after a good shower of rain but not when in flood.

See all events

Pwy ydym ni?

Mae Ymddiriedolaeth Natur Maesyfed yw un o 47 Ymddiriedolaethau Natur trwy'r Deyrnas Unedig ac un o'r 6 yng Ngymru. Rydym yn elusen gofrestredig sy'n dibynnol am gyfraniadau a'r gefnogaeth ein haelodau.

  • Rydym yn ymgyrchu dros fywyd gwyllt.
  • Rydym yn rheoli'r tir am fywyd gwyllt.
  • Rydym yn ysbrydoli pobl am fyd natur.