Languages

Next Event

Leaping Salmon

Sunday 26th November 2017 -
Sunday 10th December 2017

Venue: Gilfach Nature Reserve

LATEST UPDATE - The salmon have returned. Water levels are the key to seeing them. Often recommend going after a good shower of rain but not when in flood.

See all events

Cyngor

Llinell Gymorth Cenedlaethol Ystlumod  0845 130 0228

 

Amheuaeth llygred i ddŵr, pysgota anghyfreithlon, dympio gwastraff yn anghyfreithlon, torri coed yn anghyfreithlon, difrod i glwydfan ystlumod         Cysylltu â Cyfoeth Naturiol Cymru 0800 80 70 60

 

Ymgynghoriaeth Fywyd Gwyllt

Gwasanaethau Natur Maesyfed

01597 825722

      • Cyngor cynlluniad

      • Arolygon Cynefinoedd

      • Asesiadau Ecolegol

      • GIS mapping
 

Beth 'da chi wedi gweld?

       

Rhowch gynnig ar y canlynol am help gyda adnabyddiaeth:

i-spot

Butterfly Conservation

Amphibians & Reptile Conservation

Achub Anifeiliaid

Os oes gennych anifail neu aderyn sy'n cael ei anafu, ffoniwch:

RSPCA  0300 1234 999

St. Tiggywinkles Wildlife Hospital  01844 292 292